O školce

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Mateřská škola Svéradice je jednotřídní venkovská škola s celodenní docházkou. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let, po dohodě i mladší děti, ze Svéradic a přilehlých vesnic. Mateřská škola je umístěna v patrové vile na kraji obce. U školy je velká zahrada s pískovištěm, herní sestavou a zahradním domkem.

Budova mateřské školy je prostorná. V suterénu je školní kuchyně, jídelna, tělocvična a kotelna na pevná paliva. V patře třída, ložnice, šatna a sociální zařízení. K příjemnému domácímu prostředí přispíváme výzdobou dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročního období a příležitosti. Místnosti, vybavení hračkami a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Přirozeným způsobem umožňují dětem získávání zkušeností a dovedností. Krásné přírodní prostředí školy využíváme k vycházkám a cestám za poznáváním.

Obec Svéradice se nachází v okrese Klatovy. Žije zde 349 obyvatel. První písemná známka o obci pochází z roku 1264. Nejbližšími městy jsou Horažďovice, Blatná s Strakonice.

KONCEPCE ŠKOLY:

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, fantazii a tvořivost dětí. Usilujeme o to, aby čas, který dítě stráví v mateřské škole, byl pro něj radostí, plný příjemných zkušeností a přinesl mu dobré základy do života i vzdělávání.