Dokumenty

Žádosti, přihlášky, potvrzení, omluvenky ve formátu pdf…
Správce údajů: Mateřská a Svéradice, okres Klatovy, příspěvková organizace
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Dokument ve formátu WORD…
Školní řád Mateřské školy Svéradice je vyvěšený také ve vstupní hale školy.
ŠVP - Rok s Korálkem
Výroční zpráva