Preventivní opatření v souvislosti s COVID

Koronavirová opatření - pdf...

V reakci na současnou situaci a v rámci preventivního opatření jsme děti poučili o zvýšené potřebě mytí rukou.


Motivujeme děti k dodržování důkladné hygieny.K mytí rukou používáme antibakteriální mýdlo, popřípadě i dezinfekční bezoplachový gel a to před každým jídlem, po použití toalety a po návratu z vycházky.

Děti používají jednorázové papírové kapesníky. Pravidelně jsou dezinfekčními prostředky otírány umyvadla, toalety, kliky, madla, stolečky, židličky a podlahy. 

Epidemiologická opatření MŠ:

Pohyb před budovou - minimalizovat shromažďování osob před budovou

V prostorách MŠ - při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou. Osoba se bude v budově zdržovat pouze v roušce a po nezbytně nutnou dobu. Nebude vstupovat do tříd. Děti před vstupem do třídy si důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem.

Organizace dne a hygienická opatření  - organizace tak, aby bylo možné větší část dne trávit venku, časté větrání, úklid a dezinfekce probíhá i vícekrát za den, denně dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší část lidí. Před stravováním si každé dítě umyje ruce, při přípravě jídla jsou dodržována běžná hygienická pravidla. Nefunguje samoobslužný proces u dětí a do MŠ nejsou přijímány děti, které jeví známky nemoci..(teplota, kašel..)