Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odstav. 2 a § 183 odstav. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Svéradice, okres Klatovy, příspěvková organizaci od 1.9.2021 dle přiděleného registračního čísla.

/koralek/user/zapis rozhodnuti (5).pdf

Příloha_čestné_prohlášení (1).pdf